Handelsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder ved køb af startnummer til Sildeløbet i Nibe.

Ved køb af startnummer handler du med:

Lions Club Nibe Guldgåsen.

Deltagerbetingelser

Persondata og fortrolighed

Lions Club Nibe Guldgåsen forbeholder sig ret til at vise deltagers navn på startnumre, deltager- og resultatlister. Personlige oplysninger, der afgives i forbindelse med tilmelding og deltagelse i løbet, opbevares af arrangøren og videregives eller sælges aldrig til tredjepart, ud over ovenfor nævnte offentliggørelse eller i forbindelse med anonymiseret statistik. E-mails vil udelukkende blive anvendt til at sende informationer til deltagere, medmindre der afgives samtykke til andet.

Brug af mediemateriale

Fotos, filmoptagelser, interviews og lignende mediemateriale, hvori deltagere optræder i forbindelse med Sildeløbet, kan efterfølgende frit benyttes af arrangøren, herunder også til markedsføringsformål. Alle fotos, som arrangøren benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.

Ansvar, fejl og mangler

 Ansvar

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under løbet, og som ikke kan tilskrives Lions Club Nibe Guldgåsen. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse i løbet.

Aflysning og force majeure

Lions Club Nibe Guldgåsen forbeholder sig ret til at aflyse et løb i tilfælde af ekstreme vejr- og vindforhold eller ved myndighedspåbud, som Lions Club Nibe Guldgåsen ikke kan pålægges ansvar for. I disse tilfælde er der ikke mulighed for refundering af startgebyr og omkostninger i forbindelse med arrangementet.

Forbehold for fejl og mangler

Lions Club Nibe Guldgåsen tager forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser og arrangementsbeskrivelser såvel online som på trykt materiale. Al information offentliggøres med forbehold for ændringer.

Kundeservice

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lions Club Nibe Guldgåsen, se afsnit ”kontakt”.