Donationer

Sildeløbet 2019

Temaet for Guldgåsen var igen i år “Mennesker med særlige behov” og overskuddet fra Sildeløbet gik hovedsageligt til julekurve. Se Guldgåsens hjemmeside for yderligere oplysninger om donationer.

Sildeløbet 2017 og 2018

Temaet for Guldgåsen var “Mennesker med særlige behov”. Vi har doneret et sommertogt på en skonnert i Limfjorden for unge mennesker. Sidst men ikke mindst gik en del af overskuddet igen til donation af julekurve.

Sildeløbet 2016

Temaet for Guldgåsen var Ensomhed: “Vi har Nibe til fælles”. Vi har afholdt fællesspisning i januar 2017. Det var en stor succes med 100 deltagere.
Derudover bliver der afholdt foredrag i foråret 2017, hvor Guldgåsen donerer en billet til de større skoleklasser i lokalområdet.

Sildeløbet 2015

Overskuddet gik til at give unge mennesker med særlige behov en oplevelse udover det sædvanlige, nemlig et sommertogt på en skonnert i Limfjorden, sammen med andre unge.

Sildeløbet 2014

Hele overskuddet fra Sildeløbet går ubeskåret til humanitære formål.
Hvert år målretter vi donationerne til et eller to bestemte formål.

I år går overskuddet til voldsramte kvinder og til børn og unge i Grønland

Sildeløbet 2013

I år har Lions Club Guldgåsen stort fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Derfor går en stor portion af overskuddet til et arrangement med Chris McDonnald på Nibe skole, men med adgang for alle børn og uge i Nibe.

 

Sildeløbet 2012

Overskuddet gik til at forbedre forholdene under indlæggelse af unge, der er blevet ramt af tarmsygdommen Colitis Ulcerosa. Dernæst gir en del af overskuddet til etmæslingeforbyggelses projekt i Afrika, hvor stadig mange børn dør af mæslinger. Sidst men ikke mindst gik en del af overskuddet igen til donation af julekurve.

 

Sildeløbet 2011

År 2011 gik overskuddet blandt andet til at sende flere unge mennesker fra Nibe på en ungdomsrejse.

Overskuddet gik også til donation af Julekurve og donationer til multibanerne i Vokslev og Sebbersund.

Sildeløbet 2010

År 2010 gik overskuddet til jordskælvsofrene i Haiti. I alt blev der givet 25.000 kr via Læger Uden Grænser.
15.000 kr blev doneret til småbørnsfamilier i Nibe omegn, som fik tilsendt en julekurv.